grimace 388987 1280

Cảm xúc của hài hước

Miễn phí

Chuyên mục

, , ,
– Triết gia John Morreall cho rằng cảm giác hài hước do giải trí đem lại (điện ảnh, sân khấu,…) rất khác biệt so với các hình thức hài hước khác và thậm trí thiếu đi tiêu chuẩn để được coi là một cảm xúc.
– Theo ông, 1 trong 4 thành tố quan trọng của cảm xúc là phải tạo ra thôi thúc hành động (chiến đấu hay bỏ chạy) còn giải trí thì không đem lại cảm giác này. Theo ông, nó thậm trí còn giống như ức chế việc nảy sinh cảm xúc hơn, điều mà như Henri Bergson đã nói, sự hài hước đòi hỏi “sự gây mê tạm thời của trái tim”. Điều này cũng khá đúng trong trường hợp nghiên cứu của Strick, Holland, van Baaren và van Knippenberg (2009) về khả năng sử dụng hài hước để đánh lạc hướng khỏi những suy nghĩ tiêu cực (cá nhân mình có xu hướng coi suy nghĩ cũng là 1 dạng hành vi).
– Trong tác phẩm ”Giải trí cho đến chết”, Neil Postman cũng từng nói về đặc điểm cười không gây thôi thúc hành động này của giải trí và có nhận định rằng đây là một tính năng độc hại của truyền thông.
– Cá nhân mình cho rằng giải trí là một dạng đặc biệt của hài hước, và nó có các đặc điểm của tâm lý vui chơi nên nó không có sự thôi thúc hành động rõ ràng. Việc nó không gợi lên thôi thúc hành động cũng là đúng, nó mang tính thư giãn chứ ko kêu gọi hành động như các hình thức khác của hài hước.
– Triết gia John Morreall chỉ ra rằng, sự tương phản này cũng nằm trong cả cấu trúc sinh lý khi cảm xúc được cho rằng đến từ hệ viền còn hài hước đến từ vỏ não. Các hormone do sự hài hước gây ra có xu hướng chống lại những hormone gây căng thẳng của cảm xúc tiêu cực.
– Cảm giác ngạc nhiên là một điều gắn bó mật thiết với cảm giác hài hước, điều mà John Morreall gọi là một sáng tạo của lý trí để ngăn cản việc bị hành động quá cảm xúc. Chúng ta ngạc nhiên và cảm giác hài hước để không phải bận tâm về việc chiến đấu hay bỏ chạy, từ đó có đủ trạng thái tỉnh táo để lý trí làm việc.
Nguồn tham khảo
Strick M, van Baaren RB, Holland RW, van Knippenberg A. Humor in advertisements enhances product liking by mere association. Journal of Experimental Psychology: Applied. 2009;15(1):35–45
Morreall, J. (2011). Comic relief: A comprehensive philosophy of humor (Vol. 27). John Wiley & Sons.
Martin, R. A., & Ford, T. E. (2018). The Clinical Psychology of Humor. The Psychology of Humor, 283–318.
Postman, N. (1985). Amusing Ourselves to Death. New York: Viking

Có lẽ bạn muốn chia sẻ bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ