Danh mục: Nghệ thuật

 • Cảm xúc của hài hước
  Cảm xúc của hài hước

  – Triết gia John Morreall cho rằng cảm giác hài hước do giải trí đem lại (điện ảnh, sân khấu,…) […]

 • Trò chơi “chuyên gia không tay”
  Trò chơi “chuyên gia không tay”

  – Nguyên tắc không giễu cợt – Không có ý tưởng nào là không thú vị – Ý nghĩa của […]

 • Trò chơi “người bạn tin cậy”
  Trò chơi “người bạn tin cậy”

  – Nguyên tắc không giễu cợt – Không có ý tưởng nào là không thú vị – Ý nghĩa của […]

 • Trò chơi “cặp đôi du lịch”
  Trò chơi “cặp đôi du lịch”

  – Nguyên tắc không giễu cợt – Không có ý tưởng nào là không thú vị – Ý nghĩa của […]

 • Trò chơi “nhà sáng chế tài ba”
  Trò chơi “nhà sáng chế tài ba”

  – Nguyên tắc không giễu cợt – Không có ý tưởng nào là không thú vị – Ý nghĩa của […]

 • Trò chơi “diễn viên bất đắc dĩ”
  Trò chơi “diễn viên bất đắc dĩ”

  – Nguyên tắc không giễu cợt – Không có ý tưởng nào là không thú vị – Ý nghĩa của […]

 • Trò chơi “chiếc ô kỳ diệu”
  Trò chơi “chiếc ô kỳ diệu”

  – Nguyên tắc không giễu cợt – Không có ý tưởng nào là không thú vị – Ý nghĩa của […]

 • Trò chơi “cao bồi”
  Trò chơi “cao bồi”

  – Nguyên tắc không giễu cợt – Không có ý tưởng nào là không thú vị – Ý nghĩa của […]

 • Trò chơi “gọi số”
  Trò chơi “gọi số”

  – Nguyên tắc không giễu cợt – Không có ý tưởng nào là không thú vị – Ý nghĩa của […]

 • Trò chơi “người kể truyện đãng trí”
  Trò chơi “người kể truyện đãng trí”

  – Nguyên tắc không giễu cợt – Không có ý tưởng nào là không thú vị – Ý nghĩa của […]

Liên hệ