pexels katerina holmes 5905918 scaled

Giáo viên hiệu quả có khiếu hài hước và sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện cười

Miễn phí

Chuyên mục

  Tại Hoa Kỳ, Hội nghị Hiệp hội các nhà quản lý trường học năm 2006 diễn ra ở San Diego, sự mất mát niềm vui trong giảng đã được một số diễn giả nhắc đến thường xuyên. Chủ tịch David Gee ghi nhận sâu sắc khi ông nói rằng một trong những mục tiêu cần thiết của tổ chức là mang lại niềm vui cho giáo dục. Một tràng pháo tay lớn vang lên từ dưới hội trường.
  Điều “buồn cười” là chúng ta không nhận ra nghề nghiệp của mình đã trở nên buồn tẻ đến mức nào. Hài hước được đề cập như một yếu tố cần tìm khi tuyển dụng và được đề cập ngắn gọn như một trong những phẩm chất của giáo viên hiệu quả trong cuốn sách “Phẩm chất của giáo viên hiệu quả” của Hiệp hội Giám sát và phát triển chương trình giảng dạy (Stronge, 2004). ”Giáo viên hiệu quả có khiếu hài hước và sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện cười”. Không còn nghi ngờ gì nữa, một phẩm chất mà hầu hết chúng ta đều đồng ý là cần thiết trong giáo dục. Vậy thì tại sao việc nghiên cứu và thực hành hài hước trong trường học lại bị hạn chế đến vậy?
  Đây chính là nghịch lý hài hước. Chúng ta là một xã hội luôn coi trong sự hài hước, nhưng thực tế là nỗi sợ hãi đã ngăn cản chúng ta khởi xướng và duy trì việc thực hành hài hước.
Nguồn
Morrison, M. K. (2008). Using humor to maximize learning: The links between positive emotions and education. Rowman & Littlefield Education

Có lẽ bạn muốn chia sẻ bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ