pexels ivan samkov 5676744 scaled

Các loại phong cách hài hước

Miễn phí

Chuyên mục

(2003) Martin và cộng sự đã phân chia ra 4 loại phong cách hài hước dựa trên 2 tiêu chí là:

  • Ai là người hưởng lợi trò đùa đó (bản thân/người khác)
  • Ai là người hy sinh trong trò đùa đó (bản thân/người khác)

– Hai loại được cho là thích nghi hoặc có lợi cho sức khỏe tinh thần :

1. Loại hài hước tự nâng cao

2. Loại hài hước gắn kết

– Và hai loại còn lại không thích nghi hoặc có hại cho sức khỏe cá nhân

3. Loại hài hước tự hạ thấp mình

4. Loại hài hước hung hăng

(Cách phân chia 4 loại phong cách hài hước này có tên là HSQ, là cách phân chia phổ biến nhất hiện nay)

– Từ quan điểm này, nghiên cứu bắt nguồn từ mô hình phong cách hài hước của Martin và cộng sự (2003) đã chỉ ra rằng sự hài hước tự nâng cao bản thân là một phong cách hài hước đặc biệt lành mạnh, liên quan mạnh mẽ nhất đến sức khỏe tâm lý tích cực. Ngược lại, sự hài hước tự đánh bại bản thân dường như là một phong cách hài hước đặc biệt không lành mạnh, liên quan nhiều nhất đến các chỉ số đau khổ tâm lý và mức độ sức khỏe tâm lý thấp hơn.

Có lẽ bạn muốn chia sẻ bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ