Austrian psychoanalyst Sigmund Freud 1935

Sigmund Freud trêu chọc Đức quốc xã

Miễn phí

Chuyên mục

Khi Sigmund Freud bị lực lượng Gestapo của Đức quốc xã yêu cầu kí vào biên bản tuyên bố rằng ông không hề bị ngược đãi, ông đã viết vào biên bản một câu đùa rất hề như sau: ”Gửi tới những ai quan tâm. Tôi sẵn lòng giới thiệu Gestapo cho bất kì ai”
To Whom It May Concern:
I can heartily recommend the Gestapo to anyone.
Sigmund Freud

Có lẽ bạn muốn chia sẻ bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ