pexels valeria boltneva 16751872 scaled

Trò chơi đi bộ làm quen

Miễn phí

Chuyên mục

,

– Những niềm vui trẻ thơ và vô tư

– Ý nghĩa của trò chơi: khi mới làm quen, người hướng nội sẽ khó đối diện. Việc đi lại sẽ giúp đỡ họ.

  • Dành cho một tập thể đông trên 10 người
  • Yêu cầu mọi người chọn một người bất kì cùng đi bộ và trò chuyện giới thiệu bản thân với nhau
  • Hết 3 phút, có thể yêu cầu họ ghép cặp với người khác

Có thể bạn muốn xem thêm https://tamlyhochaihuoc.com/tro-choi-ghep-nhom-tu-do/

Có lẽ bạn muốn chia sẻ bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ