pexels dominika roseclay 4102593 scaled

Trò chơi “virus lan truyền”

Miễn phí

Chuyên mục

, ,

– Nguyên tắc không giễu cợt

– Không có ý tưởng nào là không thú vị

– Ý nghĩa của trò chơi: trong một tập thể, những hành vi xấu rất dễ lan truyền và làm xấu đi môi trường tập thể

  • Cho mọi người đứng thành một vòng tròn
  • Yêu cầu mỗi người chỉ tay vào một người mà không có ai khác cũng đang chỉ tay vào
  • Hãy xin lỗi vì việc chỉ tay đó trước khi trò chơi bắt đầu
  • Nhiệm vụ là hãy theo dõi người đó và mô phỏng lại bất kì cử chỉ, nhúc nhích nào người đó làm

Có thể bạn muốn xem thêm https://tamlyhochaihuoc.com/tro-choi-chuyen-gia-khong-tay/

Có lẽ bạn muốn chia sẻ bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ